Ergotherapie?

Wat is ergotherapie?

Vraag aan 10 mensen wat ergotherapie is en je zal 10 verschillende antwoorden krijgen. En meestal wordt dat antwoord gevolgd door de vraag: “ben ik juist?” Helemaal zeker is men meestal niet van hun antwoord. Het is ook niet zo eenvoudig. Toen ik 25 jaar geleden ergotherapie studeerde, kon ik er alleszins geen zinnig antwoord op geven. Nu wel. Dus, bij deze:

 
help, helpful, lead

Maar wat doen die ergotherapeuten nu juist??

Algemeen

Ergotherapeuten zijn paramedisch geschoolde therapeuten. Je vindt ze dus terug in het rijtje van de logopedisten, podologen, diëtisten, … Ergotherapeuten zijn veelal tewerkgesteld in ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, centra voor ambulante revalidatie (CAR) enz, enz, enz, … maar pas de laatste 5 jaar zijn ze meer en meer zichtbaar in privé- of multidisciplinaire praktijken.

Ze grijpen in wanneer een persoon aangeeft dat hij/zij niet meer in staat is om zijn/haar dagelijkse activiteiten uit te voeren. Aangezien dit invloed heeft op zijn/haar hele ‘zijn’, is het zaak om hiervoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden. De ergotherapeut zal met de persoon in kwestie op zoek gaan naar nieuwe manieren van handelen, eventueel door gebruik te maken van aanpassingen of hulpmiddelen.

De ergotherapeut zal in een eerste gesprek de mogelijkheden en wensen van de persoon in kaart brengen. Dat kan in de praktijk doorgaan of thuis, afhankelijk van de hulpvraag. Daaruit volgt een advies of therapie aangewezen is of niet. Therapie is niet altijd noodzakelijk en soms is het een zaak om gerustgesteld te worden en kan je met een aantal tips en gericht advies verder. Indien therapie wel aangewezen is, dan wordt de frequentie van de therapie bepaald door het engagement van de cliënt.

Ergotherapeuten kunnen zowel met volwassenen als kinderen aan de slag.

Volwassenen (enkele voorbeelden):

Vrijetijdsbesteding

 • uitoefenen van vrijetijdsbesteding zoals aanpassen van vroegere hobby’s, tuinieren, haken, klussen in huis, …
 • opnemen en onderhouden van sociale contacten

Verplaatsingen

 • woningaanpassing
 • veilig verplaatsen, o.a. rollatortraining en valpreventie
 • gebruik van een transportmiddel, zoals scootmobiel, rolstoel of aangepaste fiets
 • opstaan uit een stoel of omdraaien in bed
 • hef- en tiltechnieken

Productiviteit

 • energiemanagement in het huishouden, op de werkvloer
 • huishouden bij bv het bereiden van maaltijden, het opruimen, schoonmaken, verzorgen van de was, boodschappen
 • Voorkomen en/of verminderen van overbelasting bij een mantelzorger

Cognitie

 • plannen en indelen van een dag
 • gebruik van geheugensteuntjes bij mensen met geheugenproblemen

Zelfzorg

 • eten, kleden, wassen,  haren kammen, toiletbezoek
 • organiseren van verschillende zelfzorgtaken