Houtbewerking

Handelend leren door concrete activiteiten

De houtbewerking bij Lerende Handen gebeurt zonder machines. Dat heeft een aantal voordelen: het is veilig, er is geen gehoorbescherming nodig en er vliegt geen schadelijk stof rond. Er wordt enkel met vol hout gewerkt, geen plaatmateriaal!

Natuurlijk zorgt ambachtelijke houtbewerking voor wat extra fysieke uitdagingen zoals uithouding, tweehandig handelen, grof en fijn motorisch handelen, evenwicht en natuurlijk … spierkracht.  Het grote voordeel aan het werken met enkel handgereedschap is dat het werk op elk moment kan gestaakt worden. Als het fysiek te zwaar wordt, pauzeer je of doe je even iets anders. Kinderen laten mooi zien hoe je dat doet.

Hout bewerken is natuurlijk niet enkel fysiek uitdagend, maar doet ook beroep op je cognitieve vaardigheden. Aan het eigenlijke houtbewerken gaat immers heel wat denkwerk vooraf. Je moet plannen, structureren, organiseren, meten, aanpassen, … En tijdens het bewerken moet je constant terug je werk evalueren. Het gevreesde moment is altijd het ‘point of no return’. Je zaagt iets af wat niet afgezaagd had moeten worden. Je plan moet bijgestuurd worden. 

 

Houtbewerking wordt ingezet bij:

 • kinderen die moeite hebben met rekenen
 • kinderen met ASS
 • kinderen die moeite hebben met ruimtelijk inzicht
 • kinderen met dyscalculie
 • trainen van executieve functies
 • trainen van grove en fijne motoriek
 • volwassenen en kinderen met een coördinatiestoornis (DCD, …)
 • CVA

Wat kan houtbewerking voor hen betekenen?

 • zelfvertrouwen groeit
 • actief leren met alle zintuigen
 • senso-motorische ontwikkeling
 • coördinatie
 • taal- en luistervaardigheden
 • spierspanning, spierkracht
 • sensorische gewaarwording
 • visueel-motorische integratie
 • visueel ruimtelijk bewustzijn
 • cognitieve ontwikkeling
 • tijdsorganisatie en planning
 • aandacht en concentratie
 • relaties leggen oorzaak-gevolg
 • probleemoplossend vermogen
 • rekenvaardigheden
 • geheugen
 • keuzes maken, prioriteiten stellen
 • creativiteit bevorderen
 • de beleving van het ‘maken’
 • frustratiedrempel verhogen
 • risico-analyse
 • nieuwe ervaringen
 • doorzettingsvermogen verhogen
 • opgewassen zijn tegen tijdsdruk
 • evt leren samenwerken aan 1 gezamenlijk project