Het Super Mario Effect van Mark Rober

Mijn kinderen kennen al enige tijd de populaire Mark Rober. Ik niet. Het was dan ook mijn dochter van 16 die me op een gegeven moment vertelde dat wat de man doet in zijn video’s, me weleens erg zou kunnen interesseren. En ze had gelijk.

Mark Rober is actief op YouTube en heeft ondertussen 16 miljoen volgers. Niet niks, lijkt me. Zijn video’s verraden een kinderlijke gedrevenheid en hoog speelgehalte. Dat in combinatie met zijn 9 jaar werkervaring als NASA-ingenieur maakt dat zijn video’s gewoon ook nog eens heel interessant en leerrijk zijn.

Gamification

Afgezien van zijn zeer populaire filmpjes heeft hij ook een TedTalk gegeven over, zoals hij het zelf omschrijft, het Super Mario Effect. Zo heeft hij aan zijn YouTube-volgers gevraagd om mee te doen aan een eenvoudige coderingspuzzel. 50 000 volgers gingen daarop in.

Een groep kreeg te horen dat bij elke fout die ze in de coderingspuzzel maakten er telkens punten werden afgetrokken van hun 200 startpunten. De andere groep kreeg te horen dat ze telkens opnieuw mochten proberen. Het slagingspercentage bij de groep die afgestraft werd voor een mislukte poging bedroeg 52%. Bij de andere groep die niet afgestraft en net aangemoedigd werd om een nieuwe poging te doen, bedroeg dit percentage maar liefst 68%. Het aantal pogingen om te slagen werd uiteraard ook onder de loep genomen. Zo bleek de groep die het aantal pogingen niet als negatief ervoeren, 2 1/2 keer meer pogingen deed om de puzzel op te lossen. Bijgevolg ervoer de tweede groep meer succeservaringen en ze leerden dus ook meer bij. Zij leerden immers uit hun vorige fouten en pasten hun strategie aan om toch te slagen. Dit in tegenstelling tot de eerste groep.

Cartoon die beschrijft dat het leven geen rechte stijgende lijn is, maar een lijn met putten, bergen, obstakels.

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de manier waarop kinderen leren. Deze TedTalk bevestigt ook mijn idee dat er aan ‘leren’ een negatieve bijklank hangt. Ik heb menig boek verslonden over de ontwikkelingspsychologie, spel bij kinderen bestudeerd en me bijgeschoold hoe kinderen van nature leren. Deze man heeft duidelijk door waar de klepel hangt en maakt ons op een ludieke manier nog eens duidelijk dat de manier waarop we leren nog eens nader bekeken kan worden.