Schrijven

“Elke keer als onze zoon naar huis kwam met een toets of huistaak stond er bovenaan: “Slordig!”, “Netter werken”. Zowel onze zoon als wij werden er moedeloos van. Als we vroegen naar een oplossing, kregen we als antwoord dat hij zich meer moest inzetten. Daarmee kwamen we geen stap verder. We zaten met de handen in het haar. Onze zoon wilde wel, maar wist niet hoe en waar te beginnen.”


“Onze zoon, die linkshandig is, klaagde steeds van hoofdpijn en pijn in de schouder bij het schrijven. Ook zijn hand bleek na een tijdje schrijven bijna gevoelloos te worden. Katrien heeft onze zoon geholpen om niet meer met een gehoekte hand te schrijven. De klachten zijn verdwenen.“


S.R 11 jaar. Linkshandig. Pijnklachten bij schrijven. Schrijfresultaat vòòr de start van de therapie
S.R Na 5 sessies: Pengreep en letterverbindingen aangepakt. Schrijftempo is voldoende voor het meevolgen in de klas en het schrijfresultaat is al heel wat leesbaarder.
H.C is 4 jaar en hoogbegaafd. Het hoofd wil meer dan wat ze momenteel motorisch aankan. We merken dat haar pengreep verandert bij de voorbereidende schrijfoefeningen die ze zo graag wil uitoefenen. Regelmatig evalueren we zodat er geen foutieve pengreep of houding ontwikkelt
A.B 5 jaar. Hypermobiliteit. Correctie van de pengreep. Na afloop vond hij eindelijk plezier in het tekenen en maakte hij prachtige, rijke tekeningen.

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat er meestal al een tijdje een probleem is, maar dat het niet vanzelfsprekend is om de stap naar externe hulp te zetten. Omgekeerd is ook waar. Soms krijg je als ouder het signaal dat de pengreep fout is en blijkt na ons eerste gesprek dat er geen probleem is. Er bestaan namelijk verschillende aanvaardbare grepen. 


Indien het voor een kind moeilijk wordt om te schrijven of indien er signalen komen vanuit de school nemen we een test af. Zo kan beoordeeld worden of therapie noodzakelijk is en waar op gewerkt kan worden. 


Er kunnen problemen zijn met schrijftempo. Een kind kan te traag schrijven in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Om toch bij te benen begint een kind slordig of onleesbaar te schrijven en raakt het gedemotiveerd. Schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met oefening en haalbare doelen kan je dit oplossen. 


Door middel van spel en door gebruik te maken van de interesses van een kind, proberen we het plezier van het schrijven terug te vinden. Soms wordt er gekozen voor een schrijfhulpmiddel, maar dit is meestal maar tijdelijk.  Schrijfhulpmiddelen worden ook niet zomaar ingezet. Hier gaat eerst een observatie aan vooraf en enkel wanneer we ervan overtuigd zijn dat deze een belangrijke meerwaarde heeft.


Het is zinvol om hulp in te schakelen als:


  • teveel of juist te weinig druk op het potlood of pen
  • 
onleesbaar schrift
  • slordig schrift, veel doorhalingen en verbeteringen
  • onregelmatig letterverloop, afstand tussen letters en woorden te breed of te kort
  • onefficiënte pengreep
  • letters en letterverbindingen onvoldoende gekend
  • traag schrijftempo
  • moeite met zithouding
  • pijn/klachten bij het schrijven