tarieven

Zonder voorschrift revalidatie-arts

Met voorschrift revalidatie-arts

 • Intakegesprek en/of testafname                60 euro
  • Eerste kennismaking waarbij de mogelijkheden en beperkingen worden in kaart gebracht. Dit kan zowel bij jullie thuis gebeuren als in de praktijk te Rotselaar, afhankelijk van de hulpvraag. De ergotherapeut kan op dit moment reeds een inschatting maken van de duur van de therapie.
 • Algemene ergotherapiesessie                     60 euro
  • een kinderergotherapiesessie bestaat uit 45 min therapie en 15 minuten overleg met de ouders (door de ouders te betrekken kan de therapie tot een minimum beperkt worden). Soms kan er toch gekozen worden voor een sessie van 30 minuten, zoals bv bij zeer jonge kinderen of een specifieke problematiek. Uiteraard wordt het tarief aangepast.
   
 • Advies- of schooloverleg                             40 euro
 • Observatie- en eindbilan voor derden      40 euro

Voor multidisciplinair overleg worden uiteraard geen kosten aangerekend.
 

Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor ergotherapie of hebben zelf ergotherapeuten in dienst:

Helan

Indien u aangesloten bent via een vroegere Medicaliaverzekering, kan u een terugbetaling krijgen van 75% van het bedrag dat je zelf betaalt, na eventuele andere terugbetalingen door je ziekenfonds.

CM – Christelijke Mutualiteit

De Voorzorg – Bond Moyson

Liberale Mutualiteit

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Katrien Roos is een erkende ergotherapeut en beschikt over een  RIZIV-nummer. Terugbetaling is dus mogelijk.

Er is recht op terugbetaling indien een voorschrift kan voorgelegd worden van een revalidatiearts en mits er een revalidatieperiode is doorlopen in een door het RIZIV erkend of geconventioneerd revalidatiecentrum. Het voorschrift moet opgesteld zijn binnen de 6 maanden na het doorlopen van het revalidatieprogramma.

De interventies ergotherapie, die recht geven op terugbetaling:  

 • observatiebilan en beschrijvend rapport, gericht zowel aan de voorschrijvende arts als de huisarts van de patiënt.
 • oefensessies met functionele training (max 7 sessies van 180 min.)   
 • informatie-, advies- en opleidingssessies, in zake het gebruik van aanpassingen aan de omgeving en functionele hulpmiddelen (max 2 x 60 min)
 • functioneel eindbilan met beschrijving van de interventies en een evaluatie van de resultaten ten behoeve van de geneesheer speciallist in revalidatie van het centrum en de behandelende arts van de patiënt.

Het RIZIV hanteert volgende honoraria:

 • Helan
   • Indien u aangesloten bent via een vroegere Medicaliaverzekering, kan u een terugbetaling krijgen van 75% van het bedrag dat je zelf betaalt, na eventuele andere terugbetalingen door je ziekenfonds.